ĐẠI MẠC CHIẾN TƯỚNG BAN SIÊU

ĐẠI MẠC CHIẾN TƯỚNG BAN SIÊU

Turn Off Light
Auto Next
More
Add To Playlist Xem sau
Report

Report


Đánh giá

0 %

Điểm người dùng

0 đánh giá
Đánh giá

Giới thiệu:

Thời kì Đông Hán của Trung Quốc, Bắc Hung Nô khống chế các nước Tây Vực, không ngừng quấy nhiễu xâm phạm biên trại phía Bắc của Hà Tây, Vĩnh Bình năm 16 tức năm thứ 74 Công nguyên, Phụng xa đô úy Đậu Cố, sau khi đại phá quân Hung Nô ở Thiên Sơn thì được phong Hô Diên Vương, phụng chỉ phái Quách Tuân và Tư Mã Ban Siêu xuất sứ Tây vực, liên hợp các nước ở Tây vực mở lại đường kinh thương, chặt đứt cánh tay đắc lực của Bắc Hung Nô.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *